sub-banner

Referencie

Mauris malesuada urna id mauris congue nec ullamcorper dolor vestibulum. Integer condimentum mi eu arcu mattis non ullamcorper velit auctor. Fusce at enim diam, sit amet elementum elit. Integer ornare lectus sit amet lacus venenatis ultricies. Sed non velit feugiat nisi scelerisque pellentesque.
DIAĽNICA D1 BRATISLAVA - TRNAVA
Úprava diaľnice D1 Bratislava - Trnava predstavuje rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruhovú diaľnicu v kategórii D 33.5/120, so súbežnými jednosmernými cestami po oboch stranách diaľnice D1 Bratislava - Trnava, kategórie C 9.5/80.
RÝCHLOSTNÁ CESTA R2
V rokoch 2009 až 2011 sme sa v spoločnosti INŽINIERSKE ZDRUŽENIE AMBERG & PROMA & R-PROJECT podieľali na projekte Rýchlostnej cesty R2 v úseku Dolné Vestenice – Nováky. Projekt bol v stupňoch pre územné rozhodnutie a pre stavebný zámer.
Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Diaľničný úsek Čadca, Bukov - Svrčinovec je súčasťou diaľničného ťahu D3, ktorý sa v križovatke Hričovské Podhradie napája na diaľnicu D1, tvoriacu v Slovenskej republike základný ťah v smere východ – západ.
CESTA I/64 KOMJATICE - NITRA (DÚR,DSZ)
Začiatok stavby je v situovaný južne od obce Komjatice v km 45.550 existujúcej cesty I/64. Trasa navrhovanej cesty I/64 pokračuje po existujúcej ceste I/64 do km 0.400.
OBNOVA CESTNÉHO SPOJENIA CEZ RIEKU IPEĽ
Hlavnými objektmi stavby sú dva mostné objekty, križovatka na ceste III/5652 a prístupová cesta k mostu cez Ipeľ. Navrhovaná komunikácia prechádza v km 0,247 inundačným kanál.
REKONŠTRUKCIA TOVÁRENSKEJ ULICE
Továrenská ulica v Malackách tvorí spojnicu medzi št. cestou I/2 a II/503. Je na ňu pripojená obslužná komunikácia s priemyselného parku Eurovally. Komunikácia slúži ako prístup k viacerým prevádzkam priemyselnej zóny.
Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz
Účelom rýchlostnej cesty R7 je vybudovať kapacitné prepojenie v podobe novej radiály medzi diaľnicami D4 a D1 v nadväznosti na celý úsek rýchlostnej cesty R7 v systéme rýchlostných ciest.