sub-banner

Ponuka služieb

Spoločnosť R-PROJECT INVEST, s.r.o. realizuje všetky stupne projektovej dokumentácie v oblasti dopravných stavieb (diaľnice a rýchlostné cesty, cesty, mestské komunikácie, parkoviská, cyklistické cesty, chodníky). Ide predovšetkým o:
  • Štúdie všetkých druhov
  • Dokumentácie stavebných zámerov (DSZ)
  • Dokumentácie na územné rozhodnutia (DÚR)
  • Dokumentácie na stavebné povolenia (DSP)
  • Dokumentácie na ponuky (DP)
  • Dokumentácie na realizáciu stavieb (DRS)
  • Dokumentácie skutočného realizovania stavieb (DSRS)
  • Autorské dozory
  • Konzultačnú činnosť