sub-banner

BUSINESS PARK SENEC

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTRIZUJÚCE STAVBU

Názov stavby BUSINESS PARK SENEC
Miesto stavby Senec
Investor DOLOMITI REAL Slovakia k.s. Banskobystrická 16, 811 06 BRATISLAVA
Stupeň Zmena stavby pred dokončením
Projektant časti R-project Invest s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava
Dátum Január 2012

Predmetom projektu bolo vybudovanie logistického centra v ktoróm sa očakáva pohyb veľkých nákladných vozidiel a vybudovanie parkovacích stojisk pre zamestnancov. Miesto stavby sa nachádza v nezastavanej časti mesta Senec, v blízkosti diaľničného ťahu Bratislava - Trnava osadený na rovinatom teréne. Dopravný režim pre nákladné vozidlá je jednosmerne zokruhovaný a je vyznačený zvislím a vodorovným dopravným značením.

Celkový počet parkovacích stojísk je 185 z toho 31 je vybudovaných na samostatnom parkovisku pred vrátnicou. Ostatných 154 parkovacích stojísk z ktorých sú dve vyhradené pre invalidov sa nachádzajú v areály . Stojiská sú rozmerov 2,5 x 5,0 metrov. Stojiská vyhradené pre invalidov sú rozmerov 3,5 x 5,0 a sú označene príslušným dopravným značením.