sub-banner

KAUFLAND Levice, obchodné centrum

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTRIZUJÚCE STAVBU

Názov stavby KAUFLAND Levice, obchodné centrum
Objekty SO- 06 Úpravy na miestnych komunikáciách
SO- 07 Komunikácie a spevnené plochy
Miesto stavby Levice
Obstarávateľ Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Generálny projektant Archstudio BJ, Bratislavská cesta 80, 931 01 Šamorín
Projektant R-project s.r.o. , Bratislava
Stupeň projekt stavby

V roku 2005 sme pre Archstudio BJ spracovali realizačný projekt komunikácií, parkovísk a spevnených plôch pre obchodný dom Kaufland Levice. Súčasťou bolo aj pripojenie na miestne komunikácie a úpravy na priľahlých komunikáciách. Stavba bola realizovaná v tom istom roku.