sub-banner

PREMOSTENIE GALVANIHO ULICE V KM 0,558 A DOPRAVNÉ NAPOJENIE AREÁLOV HORNBACH A IKEA

Na začiatku sme pre spoločnosť F&P a.s. Bratislava projektovali technickú infraštruktúru a pripojenie územia vymedzeného zhruba Ivánskou cestou, Galvaniho ulicou a železničnou traťou Bratislava – Komárno (Vrakunská cesta). Dôležité bolo prepojenie na obchodnú zónu Avion Shopping park a funkčné pripojenie na vtedy pomerne čerstvo sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 medzi Mierovou ulicou a Seneckou cestou.

Stavba umožnila vstup jednotlivých investorov do územia. Z nich sú dominantné stavby obchodných centier Hornbach a Kika, administratívnych celkov Lindner I až IV, hotela GATE ONE a ďalších. Na väčšine projektov sme sa podieľali od úvodných štúdií až po realizáciu.

Hornbach

Názov stavby Obchodný areál HORNBACH
Objekt SO-02 VÚTROAREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
Miesto stavby Bratislava
Stavebník HORNBACH IMMOBILIEN SB-BW s.r.o.
Generálny projektant GFI STUDIO spol. s r.o., Bratialava, ALBACO s.r.o., KRASSLER - REITER + PARTNER ARCHITEKTEN, Passau
Generálny dodávateľ ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Stupeň PD: od územného rozhodnutia po realizáciu
Druh stavby: novostavba

O stavbe:
V rokoch 2001 – 2004 sme sa podieľali na vypracovaní všetkých stupňov projektu Obchodného areálu Hornbach v Bratislave. Areál sa nachádza pri obchodnej zóne Avion shopping park pri Ivánskej ceste. Poskytuje stavebný a záhradnícky sortiment. Poskytuje vyše štyristo parkovacích stojísk pre návštevníkov. Pre zákazníkov slúži aj zóna „drive in“.

Kika

Názov stavby KIKA BRATISLAVA I
Objekt SO 05 Komunikácie a spevnené plochy
Miesto stavby Bratislava
Stavebník kika Nábytok Slovensko, s.r.o.
Generálny projektant GFI STUDIO spol. s r.o., Bratialava
Generálny dodávateľ ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Stupeň PD: od územného rozhodnutia po realizáciu
Druh stavby: novostavba

O stavbe:
Stavba bola projektovaná a realizovaná v rokoch 2004 až 2006. Podieľali sme sa na vypracovaní všetkých stupňov projektu. Parkovisko pre návštevníkov a zamestnancov má 360 stojísk.

Hotel GATE ONE

Názov stavby Polyfunkčná budova 42nd Street
Objekt SO-02.1.1 VNÚTROAREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE
SO- 02.2 VEREJNÉ KOMUNIKÁCIE
Miesto stavby Bratislava
Stavebník Rastislav PAVLIŠIN 42nd Street, Bratislava
Generálny projektant GFI STUDIO spol. s r.o., Bratialava
Generálny dodávateľ  
Stupeň PD: od územného rozhodnutia po realizáciu
Druh stavby: novostavba

O stavbe:
Stavba bola projektovaná v rokoch 2005 až 2007 pôvodne ako polyfunkčná budova. Investor nakoniec zmenil účel na objektu na hotel čomu sa prispôsobovalo aj technické riešenie.