sub-banner

VIESSMANN - OBCHODNÉ ZASTÚPENIE BRATISLAVA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTRIZUJÚCE STAVBU

Názov stavby VIESSMANN - OBCHODNÉ ZASTÚPENIE BRATISLAVA
Objekty SO 02 Spevnené plochy - parkoviská a terénne úpravy
SO 03 Spevnené plochy - prístupová cesta
Miesto stavby m.č.: Ružinov, k.ú.: Trnávka (cesta na Letisko)
Obstarávateľ VIESSMANN spol. s r.o. Vajnorská 142, 831 04 Bratislava
Generálny projektant Archstudio BJ, Bratislavská cesta 80, 931 01 Šamorín
Stupeň od územného rozhodnutia po realizačný projekt

Popis funkčného a technického riešenia

V rokoch 2005 a 2006 sme pre Archstudio BJ spracovali všetky stupne dokumentácie objektov SO-02 a SO-03 stavby administratívno - obchodného centra fy. Viessmann.

V dokumentácii je riešený prístup, parkoviská a terénne úpravy (potreby statickej dopravy a dopravnej obsluhy).

Dopravné pripojenie areálu je prostredníctvom obslužných komunikácií na Ivanaskú cestu. Pre parkovanie zamestnancov slúži 47 kolmých parkovacích stojísk na plochách okolo objektu.